Projektfelügyelet

Nagyobb, hitelből megvalósuló beruházások esetében a hitelnyújtó bank előírása alapján háromoldalú szerződés keretében a hitelfelvevő Társaság költségére Műszaki Tanácsadót alkalmaz. A Műszaki Tanácsadó a Projekt kivitelezésének időtartama alatt a Hitelnyújtó jogait és érdekeit szem előtt tartva együttműködik mind a Hitelnyújtóval, mind a hitelfelvevő Társasággal, valamint a beruházás során közreműködő alvállalkozókkal annak érdekében, hogy a Projekt megvalósítására és működtetésére, valamint a Hitel visszafizetésére a Hitelszerződés rendelkezéseivel összhangban kerüljön sor.

A Műszaki Tanácsadó ennek keretében köteles megvizsgálni a részére a Hitelnyújtó vagy a Társaság által átadott, a Projektre vonatkozó minden kivitelezési tervet, leírást, finanszírozási ütemtervet, hatósági engedélyt és megvalósíthatósági tanulmányt. A Műszaki Tanácsadó vizsgálata kiterjed a megkapott dokumentumok műszaki, technikai, környezetvédelmi, jogi, kivitelezhetőségi és finanszírozhatósági szempontokból történő értékelésére, majd a Műszaki Tanácsadó ezt követően megállapításait és értékeléseit egy jelentésben, az ún. Zéró Riportban foglalja össze.

A Műszaki Tanácsadó a Hitelnyújtó nevében és érdekében folyamatosan ellenőrizni köteles a beruházás megvalósítását. Ezen belül is a beruházás során esetlegesen jelentkező olyan hiányosságok észlelését, amelyek veszélyeztetik a projekt megfelelő minőségben és határidőre történő megvalósulását, illetőleg a költségelőirányzatok túllépését idézhetik elő. A Műszaki Tanácsadó megvizsgálja a Beruházás megvalósítása körében keletkezett és rendelkezésére bocsátott számlákat. A Műszaki Tanácsadó ezeket a számlákat abban az esetben fogadja el, és aláírásával ellenjegyzi azt, ha megítélése szerint a teljesítés ténylegesen megtörtént.

A Műszaki Tanácsadó külön jelentést köteles készíteni a beruházás befejezéséről ("Záró Riport"), amely tartalmazza, hogy a beruházás a szerződés szerinti specifikációk és költségvetés szerint elkészült, és hogy a Társaság rendelkezik mindazon hatósági engedélyekkel, amelyek a beruházás üzembe helyezéséhez, működtetéséhez szükségesek (pl. jogerős használatbavételi engedély).

Projektmérettől függetlenül vállaljuk projektjének műszaki-gazdasági felügyeletét.