Igazságügyi szakértői vélemények


2005.06.08. óta Igazságügyi szakértői tevékenységet folytathatok az ország egész területén
  • tartószerkezet,
  • épületszerkezet,
  • építéstechnológia,
  • beruházás, beruházás lebonyolítása szakterületen.
Az Igazságügyi Szakértői Igazolványom száma: 07333
Az Igazságügyi Szakértői jogosultság feltétele, hogy az adott területen a szakmai kamaránál jogosultsággal rendelkezzen a szakértő.
A P&D Kft, és a PORGIR Kft az igazságügyi szakértő cégek névjegyzékében szereplő, igazságügyi szakértői vélemény készítésére jogosult cégek.


A Magyar Mérnöki Kamaránál az alábbi területekre van érvényes jogosultságom:

SZB
Építési beruházási szakértő
SZÉS 2.
Épületszerkezeti szakértő
SZT
Építéstechnológiai építésügyi műszaki szakértő
SZÉS 1
Tartószerkezeti szakértő

Kiemelten gyakorolt területeim:
  • Építési ár- és költség
  • Építésszervezés
  • Építőmesteri szerkezetek
  • Beruházás, beruházás lebonyolítás
  • Tartószerkezet (acél, vasbeton, fa, műtárgy).
A jogosultság 2019. 01.06-ig érvényes.

Építőipari projektek esetében nem ritka, hogy a projekt befejezéséhez közeledve, vagy az átadást követően felek között vitás helyzet alakul ki az elszámolás, az esetleges késedelem okai, vagy az elkészült építmény minőségével kapcsolatban. Az ilyen vitás esetekben segíthetünk Igazságügyi Magánszakértői vélemény elkészítésével, melyben a kivitelezés dokumentumainak elemzése, illetve helyszíni szemlék alapján (szükség szerinti különböző mérések, vizsgálatok elvégzése után) fogalmazzuk meg szakértői véleményünket, amely segítheti a viták jogi útra terelésének elkerülését.
Minőséggel kapcsolatos viták esetében a szerződés szerinti specifikációknak, illetve a Magyar Szabványokban megfogalmazott paramétereknek való megfelelőséget vizsgáljuk.

A Közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény (a továbbiakban Knpt.) 17. §-ának (3) bekezdése alapján építésügyi igazságügyi szakértő rendelhető ki előzetes bizonyítási eljárás keretében. Ez a szakértői forma az esetleges peres eljárást megelőzően, azok jelentős időbeni lerövidítését jelentheti. Mind magánszakértőként, mind szakértői cégként kirendelhető vagyok Közjegyzői eljárások keretében.