Épületek állapotrögzítése

Beépített területen történő nagyobb volumenű építési tevékenység esetében, vagy pl. foghíjbeépítések alkalmával, a beruházónak érdemes a későbbi vitás kérdések elkerülésének érdekében a szomszédos ingatlanok állapotának rögzítését elvégeztetnie.

Az állapotrögzítés során dokumentálásra kerülnek az építmény látható hibái (szövegesen, és fotó- vagy videódokumentációval egyaránt). Az állapotfelmérést, és az arról készült jegyzőkönyv elkészítését az ingatlan tulajdonosa jelenlétében végezzük. Az állapotfelmérés jegyzőkönyvét az állapot felmérésekor a tulajdonos is aláírja, ezzel igazolva az abban szereplő megállapítások valóságosságát.
A tulajdonos az aláírt állapotfelmérési jegyzőkönyvből egy példányt kézhez kap.

Amennyiben a projekt kivitelezése során a szomszédos ingatlanokban bármilyen sérülés jelentkezik, úgy amennyiben van állapotfelmérés, akkor az alapján egyértelműen eldönthető, hogy a projekt kapcsán kialakult problémáról van-e szó; így az esetleges kártérítési igények sorsa is könnyebben eldönthetővé válik.

Amennyiben a szomszédos ingatlanon építkezésbe kezdenek, és nem készítettek állapotrögzítést, de Önök szeretnék, ha az építés hatására esetlegesen kialakuló károsodások kijavítását az építést végzők rendezzék, úgy szintén javasoljuk az ingatlan állapotrögzítését.