Organizációs tervek

Az utóbbi években jellemzővé vált, hogy a Közbeszerzési ajánlatokhoz, illetve a nagyobb projektek esetében az ajánlathoz szükséges a projektterv elkészítése.

A projekttervnek mindig része a Térbeli organizáció, amely nem csak a felvonulási terület kialakítását, hanem a teljes projektre vonatkozó építési helyszín berendezését tervezi meg.

A projektterv része az Időütemezés elkészítése is, amely egyrészt igazolja, hogy az ajánlatadó elképzeléseinek megfelelően határidőre befejezhető a projekt. Az ütemterveket hálótechnikai alapokon (MPM hálóterv), számítógépes szoftverrel készítjük, megjelenési formájaként pedig a könnyen értelmezhető Gantt-diagrammot (sávos ütemtervet) alkalmazzuk. Az ütemterv készítése lehetőséget ad a projekt "fontos" munkafolyamatainak, az ún. kritikus útnak a meghatározására.

Igény szerint lehetőség van az ütemterv tevékenységeihez a szükséges erőforrások (általában a főbb gépek, a humán erőforrások) hozzárendelésére, és a szükséges erőforrás-diagrammok elkészítésére is (következmény ütemtervek).

A tevékenységekhez hozzárendelve a költségadatait, készíthetjük el a projekt Cash Flow tervét.

Nagyobb beruházások esetében a Megrendelő kérheti, hogy a teljes projekt kivitelezési ideje alatt folyamatosan aktualizálják az ütemtervet, ezzel is igazolva, hogy a pillanatnyi készültségi fok mellett a projekt rész-, és véghatáridejei még tarthatók. Szükség szerinti (heti, havi) aktualizálásokra van lehetőség egy-egy projekt esetében. Az ütemtervek aktualizálása során a pillanatnyi készültségi állapotot mindig a projektvezetővel közösen megtartott helyszíni szemlével határozzuk meg.